Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. www.kararpatent.com websitesinin münhasır hak sahibi olan Karar Patent Marka Tescil ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Kararpatent.com içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.

Kararpatent.com içeriğinde yayınlanan ilgili fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, haber yazıları ve diğer yazılı ve görsel materyaller, Kararpatent.com dışında Karar Patent Marka Tescil ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti ‘den izin alınmadan herhangi ve hiçbir şekilde başka kararpatent.com’un veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. İzin almadan link, framing ve benzeri teknolojiler kullanılamaz, offline browser ve benzeri yöntemlerle çevrimdışı olarak kararpatent.com’un bir kısmı veya tamamı herhangi bir mecrada yayınlanamaz. KARARPATENT.COM KARARPATENT.COM’UN yayınladığı içeriği (yazı, fotoğraf, video, animasyon, v.b. gibi) ticari amaçlar dışında kendi sanal ya da görsel mecranızda yayınlamak isterseniz info@kararpatent.com adresine bir e-posta ile başvurup yetkili birimden izin almak zorundasınız.

SÖZLEŞMENİN AMACI
MADDE 1: Sözleşmenin amacı,
Bir tarafta www.kararpatent.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle KARARPATENT.COM olarak anılacaktır.) diğer tarafta bu KARARPATENT.COM’UN kullanacak olan veya kullanmakta olan siz KARARPATENT.COM kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) arasında, KARARPATENT.COM’UN kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 2 :
A. KULLANICI, KARARPATENT.COM’UN yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde ticari amaçla bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının KARARPATENT.COM’da veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle KARARPATENT.COM’UN herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları KARARPATENT.COM’UN ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
B. KARARPATENT.COM’UN yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka KARARPATENT.COM’da ticari amaçla yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle KARARPATENT.COM’UN herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları KARARPATENT.COM’UN ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
C. KARARPATENT.COM, hiçbir şekilde başka bir KARARPATENT.COM’UN içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
D. KULLANICI, KARARPATENT.COM indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan KARARPATENT.COM sorumlu değildir.
E. KULLANICI, KARARPATENT.COM kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. KARARPATENT.COM siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve KARARPATENT.COM hakkında veya KARARPATENT.COM yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. KARARPATENT.COM yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
F. KULLANICI, KARARPATENT.COM üzerinden online alışveriş yapabilir. Alışveriş esnasında verilen bilgilerin doğruluğu KULLANICI’ya aittir. Çalıntı kredi kartı veya başkasının kredi kartı ile yapılan alışverişlerden KARARPATENT.COM sorumlu tutulamaz.
G. KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

Bu KARARPATENT.COM’UN sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

KULLANICI tarafından talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini

H. KARARPATENT.COM, KARARPATENT.COM’UN kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. KARARPATENT.COM, KULLANICI’cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
I. KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde KARARPATENT.COM’UN sahibi Karar Patent Marka Tescil ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti’ye cezai şart olarak her bir ihlal için 25.000 USD’yi (Yirmibeşbin Amerikan Doları) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KARARPATENT.COM’UN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI
MADDE 3 : KARARPATENT.COM hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:
A. KARARPATENT.COM, KARARPATENT.COM’UN kullanılmasından veya kullanılmamasından, KARARPATENT.COM üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) KARARPATENT.COM veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
B. KARARPATENT.COM, KARARPATENT.COM’UN içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya KARARPATENT.COM yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
C. KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
D. KULLANICI, KARARPATENT.COM’UN erişimi ve KARARPATENT.COM’UN kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. KARARPATENT.COM hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
E. KARARPATENT.COM’UN, bir yargı merciinin kararı veya KARARPATENT.COM’UN bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya KARARPATENT.COM’UN bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
F. Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, KARARPATENT.COM’UN çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI’ya karşı ileri sürebilirler.
G. Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı KARARPATENT.COM’UN ve/veya Karar Patent Marka Tescil ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti.sorumlu tutulamayacaktır.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI
MADDE 4 : İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye’deki veya KULLANICI’nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.
MADDE 5 : Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 6 : A. KARARPATENT.COM’UN bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
B. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için KARARPATENT.COM’UN sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir rol oynamayacaktır.
6 Madde’den oluşan işbu sözleşme KULLANICI ile KARARPATENT.COM’UN arasında yapılmıştır ve KULLANICI siteyi kullandığı sürece geçerliliğini koruyacaktır.

Bize ulaşın.

Soru, görüş ve önerileriniz için bize ulaşın.

Uzun yıllardır kararpatent kadrosu ile çalışıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı tüm işlemlerimiz de her zaman eksiksiz ve hızlı hizmet veriyorlar uuzun yıllar daha çalışmak dileğiyle Teşekkürler Karar Patent ailesi

placeholder
Kemal KAYA
, Kaya Safety Şirketler Grubu
Whatsapp İletişim
Whatsapp İletişim
Powered by