ISO 9001 Belgelendirme

ISO 9001 Belgelendirme

ISO 9001 Belgelendirme

ISO 9001 Belgelendirme, günümüzde enformasyon , teknoloji , ve iletişim alanındaki gelişmeler sonucunda toplumlar kıyasıya bir rekabete girmek zorunda kalmıştır. Mevcut düzen içerisinde ayakta kalabilmelerini tüm sektörlerde müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygun mal ve hizmet üretimini sağlayarak gerçekleştirebilirler.

Bu çalışmanın yapılabilmesi için kuruluşların tasarım aşamasından başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası sağladığı hizmetlere kadar tüm aşamalarını kapsayan ve gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim sisteminin uygulanması ile oluşacaktır.

Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 1987 yılından beri en fazla ilgili ve uygulama alanını bulan Milletlerarası standartlar haline gelmiştir.

ISO 9001 farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer olan teknolojiler için geliştirdiği farklı standartları zaman zaman ”ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’nun günümüzdeki önemi kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası olarak kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tarz teknik engelleri ortadan kaldırmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgelendirmesi , kalitenizi ve müşteri memnuniyetlerini değişen dünyanın gerçeklerini benimseyerek kalite sistemlerinizi sürekli olarak iyileştirmeye yönelik bağlılığınızı ortaya koymanızı sağlamaktadır.

Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliği haricinde iş sağlığı ve güvenliğini de ele alması amaçlanmıştır.

Bu anlamda Karar Patent ofisi ekibi olarak ISO 9001 belgenizin tescil hizmetini sağlayarak gerekli konularda sizi aydınlatmaktayız. ISO 9001 için firmamızda ayrı bir departman bulunmakta olup sizin belgeniz ile alakalı tüm işlemleri profesyonel olarak tamamlamaktadır.

ISO 9001 Belgesi Almanız Gerekli Sebepler

  • Kuruluşun kalite anlayışının üst düzeyde gelişmesini sağlar.
  • Kar ve Pazar payının artmasını ve verimliğinin yükselmesini sağlar.
  • Etkin olarak pazarlama tekniğidir.
  • Maliyetlerinizin azalmasını
  • Çalışan personellerinizin tatminini sağlar.
  • Kurum içi iletişim düzeyinin iyileşmesini sağlar.
  • Tüm faaliyetlerinizi geniş olarak izleme ve kontrol altına almanızı sağlar.
  • Ürünlerinizi iade oranlarının azalmasını sağlar.
  • Müşterilerinizin şikayetlerinin azalmasını ve memnuniyetini arttırmasını sağlar.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu içinWhatsapp İletişim
Whatsapp İletişim
Powered by