Marka Başvurusu İçin Neler Gerekli

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler

Marka Başvurusu yapılabilmesi için bazı evraklara ihtiyaç duyulmaktadır.Marka Tescili başvurusu 2 türlü yapılabilmektedir.

Bunlar şu şekildedir.

 • Şirket adına tescil
 • Şahıs adına tescil

Gerekli olan belgeler 2’si içinde aşağıda sıralanmıştır.

 • Şirket adına tescil hizmeti için ;
 • Müracaatı yapılacak marka ismi veya varsa logo örneği
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Vekaletname (Karar Patent tarafından hazırlanacak olan vekaletname için noter tasdikine gerek duyulmamaktadır.)
 • Sözleşme ( Karar Patent ve firmanız arasında yapılacak olan sözleşmedir. )
 • Şahıs adına tescil hizmeti için ;
 • Müracaatı yapılacak marka ismi veya varsa logo örneği
 • TC Kimlik Fotokopisi
 • Vekaletname (Karar Patent tarafından hazırlanacak olan vekaletname için noter tasdikine gerek duyulmamaktadır.)
 • Sözleşme ( Karar Patent ve sizin aranızda yapılacak olan sözleşmedir. )


Bir cevap yazın