Marka Koruma Süresi

Marka Koruma Süresi

Tescilli bir markanın koruma süresi başvuru yapıldığı tarih itibariyle on yıl süre ile koruma altına alınmaktadır.
Koruma süresi 10 yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilebilmesi mümkündür.

Marka koruma süresi sona ermiş olan marka , sahibi veya yetkili kılmış olduğu vekilinin talebi üzerine yenilenmesi gerçekleşir.

Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Bu süreyi kaçırmış olan marka sahibi veya vekili , yenileme talebi ek bir ücret ödenmesi koşulu ile koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı için de yapabilmektedir.

Yenileme süreci mevcut tescilin sona ermesine takiben aynı gün başlar.Yenileme işlemi sicile kayıt edilerek yayınlanır.

Koruma süresi sona ermiş markalar 6 ay içerisinde tekrar yenilenmez ise markalar hükümsüz sayılmaktadır.Bir cevap yazın